Đổi trả hàng lỗi, đổi hàng mới nếu khách muốn

Chính sách Đổi hàng:

Khi mua hàng tại thubongnho.com. Quí khách có thể đổi hàng trong các trường hợp sau:

  1. Hàng hư, lỗi kỹ thuật: trường hợp hàng hư lỗi là khó tránh khỏi trong quá trình sản xuất. Nếu giao nhàm hàng lỗi cho khách, thubongnho.com cam kết đổi hàng mới cho khách không cần thu hồi hàng lỗi.
  2. Hàng giao sai mẫu, không đúng như sản phẩm khách đặt: Trường hợp giao nhầm đơn hàng, thubongnho.com cũng cam kết giao lại cho khách. sau khi nhận hàng thành công, khách hàng vui lòng gửi lại hàng giao nhầm cho thubongnho.com . Phía thubongnho.com sẽ chịu hoàn toàn phí vận chuyển hàng qua lại. 
  3. Khách không thích mẫu dã mua, muốn đổi sản phẩm khác: trường hợp đổi sản phẩm do muốn chủ quan từ phía khách hàng, thubongnho.com sẽ đổi sản phẩm khác theo ý khách sau khi nhận về sản phẩm cũ. Lưu ý: khách hàng chịu phí vận chuyển khi đổi hàng trường hợp này.

Chính sách Trả hàng:

Khi mua hàng tại thubongnho.com. Quí khách có thể trả hàng nếu không thích, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% tiền hàng. Nhưng phải đảm bảo:

  • Hàng trả về phải còn mới như lúc nhận.
  • Không quá 2 ngày sau khi nhận hàng.

Lưu ý: thubongnho.com sẽ không hoàn lại phí vận chuyển trong trường hợp khách trả hàng.

 

Xử lý hàng lỗi:

_ Trường hợp quá nhiều sản phẩm lỗi trên 1 đơn hàng, chúng tối sẽ đổi hàng mới cho khách khách như điều 1 chính sách đổi hàng.

_ Trường hợp sản phẩm lỗi ít không đáng kể:

  • Nếu khách muốn đổi hàng, chúng tôi sẽ đổi hàng mới cho khách khách như điều 1 chính sách đổi hàng.
  • Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn trả lại tiền hàng cho những sản phẩm lỗi bằng cách chuyển khoản hoặc thẻ cào điện thoại.
2902

Bình luận