Chính sách bán sỉ gấu bông

Chính sách bán sỉ gấu bông, thú nhồi bông có sẵn. Đơn hàng từ 1 triệu đồng giảm 10%. Đơn hàng trên 3 triệu giảm 20%.
Chính sách bán sỉ gấu bông

GIẢM 10% CHO ĐƠN HÀNG TỪ 1 TRIỆU ĐẾN DƯỚI 3 TRIỆU.

- Tính bằng tổng giá trị đơn hàng cho 1 lần mua.

- Thú bông dưới 10.000đ/con, thì mỗi mẫu từ 30 sản phẩm. Thú bông trên 10.000đ/con thì mỗi mẫu từ 10 sản phẩm.

 

GIẢM 20% CHO ĐƠN HÀNG TỪ 3 TRIỆU TRỞ LÊN.

- Tính bằng tổng giá trị đơn hàng cho 1 lần mua.

- Thú bông dưới 10.000đ/con, thì mỗi mẫu từ 30 sản phẩm. Thú bông trên 10.000đ/con thì mỗi mẫu từ 10 sản phẩm.

👁 2734

Bình luận